PROJEKT

PROJEKT

Ett projekt är sällan det andra likt. Jag har jobbat mycket på egen hand, och då drivit mina

egna projekt. Men jag har även jobbat i team och då säger min erfarenhet mig att det

är oerhört viktigt att alla inblandade är överens om ideér, formspråk och ramar.

GRUNDERNA I AUTOCAD 2012 (Klick Data) - E-kursproduktion


Att producera en e-kurs är ett stort projekt. Efter att ha deltagit i 25 e-kursproduktioner blev Grunderna i AutoCad 2012 min sista e-kurs hos Klick Data. 


Just den här e-kursen fick jag göra helt själv. Från ax till limpa så att säga. Programledarrollen slapp jag i alla fall.


 • Kontakt med programledare/lärare
 • Genomgång av manus
 • Inspelningsledare, klipp och redigering
 • Formgivning av grafiskt innehåll samt omslag

HUR LÄR HUNDEN (MBF bokförlag) - Bokprojekt


Att sätta igång ett bokprojekt är det roligaste om mest inspirerande jag vet. Först kontakt med författaren. Läsa igenom manus. Bilda sig en uppfattning om känslor, uttryck och språk, och sen försöka översätta detta i ett grafiskt uttryck.


Det är ofta en intensiv kommunikation med författaren. Det är inte alltid vi har samma visuella ideér. Man får ge och ta. Jag måste vara oerhört tydlig i mitt uttryck och min kommunikation.


 • Skissa på omslag
 • Söka sig fram till ett tydligt färgspråk
 • Ägna timmar i typsnittboken
 • Skissa på en passande form för inlagan

GRAFISK PROFIL (KW Media)

 

Att skapa en grafisk profil runt ett varumärke är en utmaning. Här kommer den visuella kom-munikationens affärsmässiga aspekter i första hand.

 

Efter två framgångrika år köptes bolaget upp av ett av de markandsledande bolagen. Lite tråkigt ändå.

 

 • Här krävs en gedigen research. Vilka kommunicerar man emot, hur ser konkurenterna ut?
 • Använda kunden som bollplank
 • Vilka media utnyttjas
 • Hur ser kundens visioner ut