PORTFOLIO

MIN PORTFOLIO


Här är ett litet urval av det jag har åstadkommit genom åren. Det spänner över

nästan 20 år.  Jag ser tydligt vilka förutsättningar och ramar som jag var tvungen

att förhålla mig till vid det olika tillfällena.

2004

KONTAKTUPPGIFTER


Skruvvägen 7                831 64 Östersund

Tel: +46 70 425 84 85


FORM AV FRÅNBERG


Grafisk formgivning. Original. Layout. Sättning. Fotografi. Redesign.

Bildredigering. Bildbehandling. Retusch. Jag arbetar hög och lågt, vitt och brett samt stort och smått. Alltid tydlig, lyssnande och lyhörd.

Form av Frånberg | Anders Frånberg | Grafisk formgivning