PORTFOLIO

MIN PORTFOLIO


Här är ett litet urval av det jag har åstadkommit genom åren. Det spänner över

 20 år.  Jag ser tydligt vilka förutsättningar och ramar som jag hade

att förhålla mig till vid det olika tillfällena.

Omslag produktkatalog, 2005