PORTFOLIO

MIN PORTFOLIO


Här är ett litet urval av det jag har åstadkommit genom åren. Det spänner över

nästan 20 år.  Jag ser tydligt vilka förutsättningar och ramar som jag var tvungen

att förhålla mig till vid det olika tillfällena.

 

2019

 

2019

 

2019

 

2013

 

2018

 

2018

 

2017

 

2019

 

2010

 

2017

 

2018

 

2014

 

2012

 

2015

 

2010

 

2011

 

2018

 

2014

 

2016

 

2017

 

2016

 

2008

 

2013

 

2016

 

2015

 

2016

 

2012

 

2010

 

2012

 

2015

 

2017

 

2015

 

2010

 

2010

 

2014

 

2014

 

2013

 

2006

 

2011

 

2011

 

2009

 

2009

 

2009

 

2009

 

2005

2004

 

2008

 

2011

 

2000

 

2011

 

2000

 

1999

 

2001

 

2001

KONTAKTUPPGIFTER


Skruvvägen 7                831 64 Östersund

Tel: +46 70 425 84 85


FORM AV FRÅNBERG


Grafisk formgivning. Original. Layout. Sättning. Fotografi. Redesign.

Bildredigering. Bildbehandling. Retusch. Jag arbetar hög och lågt, vitt och brett samt stort och smått. Alltid tydlig, lyssnande och lyhörd.

Form av Frånberg | Anders Frånberg | Grafisk formgivning